Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla uczestników Konkursu

Niniejsza klauzula informacyjna odnosi się do przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy zgłosili swój udział w konkursie (dalej „Konkurs”) organizowanym przez LESZKA MARKIEWICZA prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Najlepszyubezpieczyciel.pl LESZEK MARKIEWICZ oraz NOFSZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Szafarnia nr 11 lok. F8, 80-755 Gdańsk.

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LESZEK MARKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Najlepszyubezpieczyciel.pl LESZEK MARKIEWICZ adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej i adres dla doręczeń: Okrężna 18, 62-025 Kostrzyn, posiadającym nr NIP 7772557344, REGON 302506438, zwana dalej „Administratorem”.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem
e-mail: rodo@najlepszyubezpieczyciel.pl

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe uczestników Konkursu w celu:

  • wykonania umowy zawartej w trybie akceptacji regulaminu, realizacji postanowień regulaminu Konkursu, komunikacji z uczestnikami oraz wydania nagród laureatom - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”);
  • realizacji obowiązków prawnych w związku z organizacją Konkursu, w szczególności w celu prowadzenia sprawozdawczości, wydania nagród, rozpatrywania reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w przypadku udzielenia odrębnej zgody przez uczestnika – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Odbiorcami danych osobowych uczestników mogą być:

  • NOFSZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Szafarnia nr 11 lok. F8, 80-755 Gdańsk, jako współorganizator Konkursu,
  • podmioty i organy upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe uczestników Konkursu przez czas trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu przez okres wymagany przepisami o grach hazardowych oraz przepisami prawa podatkowego.

Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do jego danych uczestnika, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia danych. Uczestnikowi Konkursu przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Uczestnik Konkursu może także cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, przy czym cofnięcie to nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem dokonanym przed cofnięciem zgody. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingu bezpośredniego.

Podanie przez uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest niezbędne do uczestnictwa w Konkursie oraz wydania nagród. Konsekwencją braku podania danych osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie oraz wydania nagród.

Współpracujemy z najlepszymi:

      
      
      
      
      
    
      
  
      
      
      
      

Jesteśmy tu by Ci pomóc

Skontaktuj się z nami, a znajdziemy dla Ciebie najlepsze ubezpieczenie!
Wypełnij formularz
Gotowy by poznać najlepszą ofertę na ubezpieczenie?
Wypełnij formularz kontaktowy
i daj się zaskoczyć najlepszą ofertą.
© Copyright 2024 | Najlepszyubezpieczyciel.pl
Ikony z Freepik na licencji CC 3.0 BY | Wykonanie Studio Leopard